Det sker i 2020

22. februar kl. 10 fastelavn, hvor vi skal have rundstykker og tøndeslagning for børn

22. april Generalforsamling kl 19

25. april rengøringsdag kl 9.00

16. maj aktivitetsdag/havefest/grill kl. 14.00

Sep/okt Café aften/musikarrangement

13. november spis sammen evt. med uhygge (fredag den 13)

29. november juletræstænding